Allemaal positief NIEUWS: Duurzaam Netwerken in Gelderland, WEconomy symposium + boeklancering op 1/2 en Nieuwe Business Modellen, internationaal onderzoek naar nieuwe waardecreatie. Lees de nieuwsbrief.
Werken aan de WEconomy.

Het economische systeem is losgeraakt van het ecologische systeem. De roep om duurzame verandering vraagt om het opnieuw verbinden van de losgeraakte delen, gekoppeld aan de noodzaak om voor een veel langere termijn te plannen en individuele waarde(n) en groepswaarden elkaar te laten versterken. Cruciale elementen hierbij zijn het denken in ketens, collectieve waarde(n)creatie, delen van kennis en ideeën en rekening houden met de gevolgen van je eigen handelen voor anderen, dichtbij en ver weg. Op dit symposium staan inspirerende voorbeelden centraal die kunnen leiden tot nieuwe praktijken en die het bestaande systeem in beweging zetten.

Het boek ‘Werken aan de WEconomy’ is de inspiratiebron voor dit symposium. Daarin worden diverse nieuwe ideeën beschreven - en de vertaling daarvan naar de praktijk - in een serie bijdragen van verschillende auteurs.

Tijdens het symposium geven sprekers inzicht en inspiratie in hoe je als bedrijf én als individu anders kunt kijken. Kijken door de bril van duurzame ontwikkeling is iets wat iedereen kan doen. Ongeacht wie je bent, waar je bent en wat je doet. Jan Jonker verkent de inspirerende denkbeelden die de beweging van Iconomy naar WEconomy hebben gestart met mooie voorbeelden uit de praktijk en tools die de transitie vorm kunnen geven. Met de auteurs van het boek en de deelnemers identificeren we wat de doorbraken zijn voor het realiseren van de WEconomy. In interactie vertaal je dat naar ‘doen’: wat betekent dit voor jezelf, voor de samenwerking met anderen en voor onze maatschappij. We werken met de Meshwork methode, die ook beschreven is in het boek.

Deelnemers ontvangen op het symposium het boek ‘Werken aan de WEconomy’ waarin door 31 auteurs een bijdrage is geleverd over inspirerende denkbeelden, nieuwe praktijken en veranderingen die leiden tot de WEconomy.

Wij verwelkomen u graag op het symposium 'Werken aan de WEconomy'.

Denk en praat met ons mee op 1 februari 2013 vanaf 13.00 uur in het Awarehouse in Scherpenzeel.

Aanmelden kan via de website www.weconomy.nu